กลุ่ม STEAM
Gamers.Central #GC*
กลุ่ม STEAM
Gamers.Central #GC*
8
อยู่ในเกม
124
ออนไลน์
ก่อตั้ง
28 ตุลาคม 2012
เกี่ยวกับ Gamers.Central

Deine freundliche Gamer Community.

GERMAN
Ich bin ein Gamer, nicht weil ich kein Leben habe sondern weil ich wählte viele zu haben!
Wer sind wir?
Wir sind ein Multigaming Community. Wir berichten über Games von A-Z, Neuheiten, Releases, Artikel - die es verdienen kommentiert zu werden. Die GamersCentral Community kurz GC, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten der Kommunikation übereinander. Mit dem Ziel, Gamer miteinander zu verbinden. Werde auch du ein Teil der Community!ENGLISH
I'm a Gamer, not because i don't have a life. But because i choose to have many!
Who are we?
We are a Multigaming Community. We report on games from A-Z, releases, articles - which deserve to be commented. The GamersCentral Community, short GC, offers a variety of communication options. With the aim of connecting Gamers to each other. Become a part of the community!

Secure your Operating System & Servers:
🍯 https://de.wikipedia.org/wiki/Honeypot
🍯 https://en.wikipedia.org/wiki/Honeypot_(computing)การสนทนายอดนิยม
ผู้แนะนำบน STEAM
Gamers.Central บทวิจารณ์
"Berichte über Games von A-Z, Neuheiten, Releases, Artikel - die es verdienen kommentiert zu werden. Die GamersCentral Community kurz GC, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten der Kommunikation übereinander."
นี่คือบทวิจารณ์ล่าสุดบางส่วนจาก Gamers.Central
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
8
อยู่ในเกม
124
ออนไลน์
15 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
28 ตุลาคม 2012