ΟΜΑΔΑ STEAM
Gamers.Central #GC*
ΟΜΑΔΑ STEAM
Gamers.Central #GC*
8
ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
142
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Ίδρυση
28 Οκτωβρίου 2012
ΠΕΡΙ Gamers.Central

Deine freundliche Gamer Community.

GERMAN
Ich bin ein Gamer, nicht weil ich kein Leben habe sondern weil ich wählte viele zu haben!
Wer sind wir?
Wir sind ein Multigaming Community. Wir berichten über Games von A-Z, Neuheiten, Releases, Artikel - die es verdienen kommentiert zu werden. Die GamersCentral Community kurz GC, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten der Kommunikation übereinander. Mit dem Ziel, Gamer miteinander zu verbinden. Werde auch du ein Teil der Community!ENGLISH
I'm a Gamer, not because i don't have a life. But because i choose to have many!
Who are we?
We are a Multigaming Community. We report on games from A-Z, releases, articles - which deserve to be commented. The GamersCentral Community, short GC, offers a variety of communication options. With the aim of connecting Gamers to each other. Become a part of the community!

Secure your Operating System & Servers:
🍯 https://de.wikipedia.org/wiki/Honeypot
🍯 https://en.wikipedia.org/wiki/Honeypot_(computing)ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ STEAM
Ο επιμελητής Gamers.Central αξιολογεί
"Berichte über Games von A-Z, Neuheiten, Releases, Artikel - die es verdienen kommentiert zu werden. Die GamersCentral Community kurz GC, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten der Kommunikation übereinander."
Ορίστε μερικές πρόσφατες κριτικές από Gamers.Central
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ
Παίκτης της εβδομάδας:
Διαχειριστές
Συντονιστές
8
ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
142
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
15 ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Είσοδος
Ίδρυση
28 Οκτωβρίου 2012