NHÓM STEAM
DesertEagleDerek [D][EA][D]
NHÓM STEAM
DesertEagleDerek [D][EA][D]
0
ĐANG CHƠI
2
TRÊN MẠNG
Thành lập
12 Tháng 3, 2015
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
United Kingdom (Great Britain) 
GIỚI THIỆU DesertEagleDerek

PC Gamer, Twitch Affiliate, Application Developer, Retro Enthusiast, Super Nerd.

Welcome to my group!
THẢO LUẬN PHỔ BIẾN
THÀNH VIÊN NHÓM
Quản trị viên
Điều hành viên
Thành viên
0
ĐANG CHƠI
2
TRÊN MẠNG
0 TÁN GẪU
Vào phòng
Thành lập
12 Tháng 3, 2015
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Địa điểm
United Kingdom (Great Britain)