กลุ่ม STEAM
Creators.TF creatorstf
กลุ่ม STEAM
Creators.TF creatorstf
431
อยู่ในเกม
2,326
ออนไลน์
ก่อตั้ง
19 พฤศจิกายน 2019
เกี่ยวกับ Creators.TF

Creators.TF - A TF2 Community Celebration Project

Become part of the Creators.TF project and help us deliver content to the TF2 community.

Welcome to Creators.TF, a TF2 community celebration project that takes the initiative to provide new content for Team Fortress 2.

Using the help of community content creators, we can provide complete community-created events to our own servers through modding and plugins. Hats, weapons, maps, and much more! All of these will be created by the community, and implemented into our servers.

This project is a great undertaking, and that's why we need members of the TF2 community, just like you!

Learn more about the project[creators.tf].
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
A Vintage Balance-Inator!
Economy Changes
341 ความเห็น
Euphoria 21 ก.พ. @ 12:51pm 
Heyoo, searching for TF2 friends. :cinnamon2:
The Second Scoundrel 21 ก.พ. @ 10:30am 
finally a place were we can fight without hackers
ataraxy enthusiast 16 ก.พ. @ 1:27pm 
@AuraBraixen_4412 - no, it's open to everyone!
AuraBraixen_4412 15 ก.พ. @ 8:54pm 
I joined this group, having a bit of interest of possibly hopping into the Servers to have another community server to play on. But I wanted to ask a question before I did:

Does one need to be A TF2 Creator in some form or fashion in order to play?
pri 12 ก.พ. @ 5:15am 
yo momma
Euphoria 2 ก.พ. @ 6:01am 
Hello, searching for TF2 friends
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
431
อยู่ในเกม
2,326
ออนไลน์
717 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
19 พฤศจิกายน 2019
เกมที่เกี่ยวข้อง