กลุ่ม STEAM
Blender Source Tools BleST
กลุ่ม STEAM
Blender Source Tools BleST
142
อยู่ในเกม
1,038
ออนไลน์
ก่อตั้ง
8 พฤศจิกายน 2013
เกี่ยวกับ Blender Source Tools

The Blender Source Tools add Source engine support to Blender, the free 3D modelling suite.

Whether you're making a simple hat or a fully-articulated character, the Blender Source Tools make exporting it easy.


Download the Blender Source Tools[steamreview.org]
Blender website[www.blender.org]
PasteAll.org blend file upload[www.pasteall.org]
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
3.2.3 Released
General
  • Added Garry's Mod as a recognised engine branch
Exporter
  • Fixed errors when an exportable collection is not included in the current view layer
  • Fixed an error when a broken constraint has no target object

3.2.2 Released
General
  • Fixed QC compiler game path never becoming valid.

139 ความเห็น
Artfunkel 19 มิ.ย. @ 3:48am 
Garry's Mod will be recognised as an engine branch in the next release. Until then, just leave that field blank.
debik 18 มิ.ย. @ 8:20pm 
Jem, same dude, i've been trying for 1 day searching for an answer, but couldn't find anything. Maybe try unistalling gmod?
Jem 15 มิ.ย. @ 10:53am 
I cannot export as smd because the engine path of Garry's Mod is an error and doesn't detect it. I've already tried changing blender versions and still nothing. I can confirm I have the "studiomdl.exe" so why is this issue happening???
ATOM-97 10 มิ.ย. @ 5:49am 
does anyone know how to Import the MDL models PLZ
datta4486 20 เม.ย. @ 4:53am 
I am getting this error in the console when trying to compile a qc

qdir: "c:\program files\blender foundation\blender 2.93\"
gamedir: "D:\Idk help\steamapps\common\SourceFilmmaker\game\tf\"
g_path: "*"
Building binary model files...
Working on "*.qc"
Error opening c:\program files\blender foundation\blender 2.93\*.qc
ERROR: Compile of * failed. Check the console for details
1 Errors and 0 Warnings
Error: Compile of * failed. Check the console for details
Compiled 0 Source Filmmaker QCs with 1 Errors and 0 Warnings
Info: Compiled 0 Source Filmmaker QCs with 1 Errors and 0 Warnings
mike_super277 20 ก.พ. @ 6:18am 
can you add the feature to export the qc and not just the smds
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
142
อยู่ในเกม
1,038
ออนไลน์
303 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
8 พฤศจิกายน 2013