กลุ่ม STEAM
Bastis Gaming Site ©BGS
กลุ่ม STEAM
Bastis Gaming Site ©BGS
0
อยู่ในเกม
0
ออนไลน์
ก่อตั้ง
23 เมษายน
ภาษา
เยอรมัน
ตำแหน่ง
Germany 
เกี่ยวกับ Bastis Gaming Site

Bastis Gaming Site, ehemals GAMERSCOM.

Ich habe mich dazu entschlossen, unsere ehemalige Community-Website hier her umzuleiten. Die Website wurde ja nicht mehr genutzt.

www.gamerscom.de führt also nun hier her.

Als Forum wird diese Gruppe genutzt.
Alle ehemaligen GC-Member sind willkommen, und Jeder der mag.

Bis dann Jungs.

(TS3: GC.VOICESERVER.ME)
การสนทนายอดนิยม
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
0
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
23 เมษายน
ภาษา
เยอรมัน
ตำแหน่ง
Germany