กลุ่ม STEAM
Axls TF2 AxlsTF2
กลุ่ม STEAM
Axls TF2 AxlsTF2
5
อยู่ในเกม
138
ออนไลน์
ก่อตั้ง
14 กรกฎาคม 2008
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกี่ยวกับ Axls TF2

Where 2fort WAS a BAD thing.

Axls TF2 was a TF2 community game server with the greatest collection of players around.


-Online 7/8/2008 - 10/21/2015
การสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Thanks for everything guys
The End is Not So Near
232 ความเห็น
Skunk2 UST CBRN 9 ก.ค. @ 5:45pm 
Shout out to everyone on neotf who knew the conveyer belt jump glitch on the vote map that got you behind the frozen door with the concussion grenades. Then concussion jumping out of that hole like a boss.
brody 6 พ.ย. 2017 @ 2:19pm 
Scoops McGee 魔鐘 6 พ.ย. 2017 @ 4:20am 
If it's Mandrill Maze I'm leaving.
brody 6 พ.ย. 2017 @ 12:53am 
VOTE mystery map
[Jmelt] Codybean1 13 พ.ค. 2017 @ 12:44am 
bring it back
Julius Seizure 6 มี.ค. 2017 @ 8:18pm 
We loved it when it was here, and we miss it now that it's gone. I don't think I'll ever have an experience anywhere close to the ones I had on this server again, but those experiences all the more special for it. Thanks for the memories, Axl.
สมาชิกกลุ่ม
5
อยู่ในเกม
138
ออนไลน์
0 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
14 กรกฎาคม 2008
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกมที่เกี่ยวข้อง