กลุ่ม STEAM
Stop invinting me to your uncool groups Stop Invites
กลุ่ม STEAM
Stop invinting me to your uncool groups Stop Invites
738
อยู่ในเกม
5,414
ออนไลน์
ก่อตั้ง
23 มิถุนายน 2008
เกี่ยวกับ Stop invinting me to your uncool groups

For fucks sake, stop INVITING ME to your god damn UNCOOL groups!

If you feel like the headline, you are welcome in here.

I hate these permanent invites every day which need me to click on decline a thousand times.
การสนทนายอดนิยม
< >
3 ความเห็น
FlameOfHeaven 28 ธ.ค. 2010 @ 3:09am 
oh jeez
systemofapwne 7 ส.ค. 2009 @ 12:53pm 
Oh comments. Cool.
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
สมาชิก
738
อยู่ในเกม
5,414
ออนไลน์
122 ในแชท
เข้าห้องแชท
ก่อตั้ง
23 มิถุนายน 2008