STEAM GROUP
[ 1Hp ] | Vietnam FPS fans. [ 1Hp ]
STEAM GROUP
[ 1Hp ] | Vietnam FPS fans. [ 1Hp ]
210
IN-GAME
1,159
ONLINE
Founded
June 20, 2013
Language
English
Location
Viet Nam 
All Discussions > CS:GO Forum > Topic Details
Lunatic 1Hp Mar 10, 2015 @ 10:40pm
Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên các server CSGO 1Hp
Các lệnh này đều được kích hoạt bằng cách nhấn Y và nhập vào khung chat rồi bấm Enter

////////////////////////////////////// ADMIN //////////////////////////////////////////
-----------------------
Dành cho admin:
-----------------------
!admin - mở menu admin
!kick + tên người chơi >> kick 1 ai đó
!ban + thời gian + tên người chơi >> ban 1 ai đó
!slay + tên người chơi >> giết 1 ai đó đang còn sống, AFK chẳng hạn
!slap + tên người chơi >> tát vào mông 1 ai đó
!mute + tên người chơi // cấm voice
!gag + tên người chơi // cấm chat
!silence + tên người chơi // cấm cả voice + chat . cho im luôn , người câm =))
!map + tên map // đổi map sang map muốn ( ví dụ: !map dust2)
!votemap >> ví dụ: !vote map dust2 mirage inferno >>> bật vote chọn map
!votekick + tên người chơi
!voteban + tên người chơi

////////////////////////////////////// CHUNG //////////////////////////////////////////
------------------------------
Dành cho mọi người:
------------------------------
!help - xem trong console hoặc gõ vào console sm_help 1, sm_help 2 để xem hết các lệnh
bet <team> <số tiền muốn bet> // cá độ trong game kiếm tiền tiêu Tết


------------------------------
Votes
------------------------------
!votemap >> ví dụ: !vote map dust2 mirage inferno >>> bật vote chọn map
!votekick + tên người chơi
!voteban + tên người chơi
!votemute
rtv
!nominate >> bình chọn map tiếp theo

Last edited by Lunatic 1Hp; Jul 22 @ 4:23am
All Discussions > CS:GO Forum > Topic Details