STEAM 群組
[ 1Hp ] | Vietnam FPS fans. [ 1Hp ]
STEAM 群組
[ 1Hp ] | Vietnam FPS fans. [ 1Hp ]
233
遊戲中
1,261
線上
創立
2013 年 6 月 20 日
語言
英文
地點
Viet Nam 
所有討論 > CS:GO Forum > 主題細節
zZinZinzZ 2016 年 8 月 29 日 上午 11:58
Thím nào có cái video hướng dẫn add skins vào súng cho mình xin với
như tít :)) thím nào có cho em xin phát em mới chơi với cả quả game này toàn tiếng anh em thì ngu vcl tiếng anh luôn
< >
目前顯示第 1-1 則留言,共 1
Lunatic 1Hp 2016 年 8 月 29 日 下午 6:41 
mod skins thì sẽ ko còn chơi online được nhé.
Mua skins thôi :)
< >
目前顯示第 1-1 則留言,共 1
每頁顯示: 15 30 50

所有討論 > CS:GO Forum > 主題細節