STEAM GROUP
[ 1Hp ] | Vietnam FPS fans. [ 1Hp ]
STEAM GROUP
[ 1Hp ] | Vietnam FPS fans. [ 1Hp ]
179
IN-GAME
863
ONLINE
Founded
June 20, 2013
Language
English
Location
Viet Nam 
All Discussions > CS:GO Forum > Topic Details
zZinZinzZ Aug 29, 2016 @ 11:58am
Thím nào có cái video hướng dẫn add skins vào súng cho mình xin với
như tít :)) thím nào có cho em xin phát em mới chơi với cả quả game này toàn tiếng anh em thì ngu vcl tiếng anh luôn
< >
Showing 1-1 of 1 comments
Lunatic 1Hp Aug 29, 2016 @ 6:41pm 
mod skins thì sẽ ko còn chơi online được nhé.
Mua skins thôi :)
< >
Showing 1-1 of 1 comments
Per page: 15 30 50

All Discussions > CS:GO Forum > Topic Details