กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Squad

โปรไฟล์ _

Welcome to Squad

392,825 สมาชิก  |  8848 อยู่ในเกม  |  84,567 ออนไลน์  |  395 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Welcome to the community for Squad!

Make yourself at home, and don't be afraid to ask questions to the community/development team.

Squad is a large-scale online multiplayer first-person shooter that aims to capture combat realism through communication and team play.

Major features include vehicle-based combined arms gameplay, large scale environments, base building, and integrated positional VoIP for proximity talking & radio.

Squad Website
Squad Forums
Squad Discord

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Hey soldiers!

Alpha 14 has hit the streets and now the weekend is upon us. Does it qualify as rest and relaxation if you’re fragging all weekend?

June 7

11:00 AM PT (1800 UTC)
[RIP] Rusty in Places vs. The World[www.rustyinplaces.org]

June 8

11:00 AM PT (1800 UTC)
Level.gg 40v40 Tournament Kickoff[www.level.gg]

11:30 AM PT (1830 UTC)
Squad Ops: Operation Silent Snake[squadops.gg]

2:30 PM PT (2130 UTC)
Squad Ops: SOTT Basic[squadops.gg]

5:30 PM PT (0030 9/6 UTC)
Squad Ops: Operation Wicked Gardens[squadops.gg]

June 9

10:00 AM PT (1700 UTC)
Squad Charity League: RvN+ProG vs GRSW[tiltify.com]

11:00 AM PT (1800 UTC)
Take it (EASY) Company Sunday Funday[www.joineasysquad.com]

11:00 AM PT (1800 UTC)
Squad Charity League: The Doctor’s Office vs FAOB[www.squadcharityleague.com]

11:30 AM PM PT (1830 UTC)
SCL: Legio X vs The Doctor’s Office[tiltify.com]

Signoff

Enjoy the patch, folks! Have a great weekend!

Would you like to see your event here? Let us know.[www.wrike.com]

Offworld out.
ดูทั้งหมด 20 ความเห็น
ดูทั้งหมด 94 ความเห็น
ดูทั้งหมด 23 ความเห็น
ดูทั้งหมด 33 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _