Nhóm chính thức

Train Simulator

Hồ sơ _

Official RailSimulator.com Steam Group

59,258 Thành viên  |  1236 Đang chơi  |  12,649 Trên mạng  |  459 Đang trò chuyện nhóm

Get the very latest news and information direct from the team at RailSimulator.com, the developers of Train Simulator.

Official Home Page
Train Simulator Steam Store
Official Facebook Page

Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _


Expand your Train Simulator 2021 collection with the Steam Autumn Sale, live now and running until 1 December with discounts of up to 75% off Add-Ons!

Learn new locomotives like the Intercity Class 89 Badger (-30%), Canadian Pacific AC4400CW (-15%), DB BR 146.5 & BR 668.2 (-30%) or the NJ Transit U34CH (-20%). Or explore a new route like Frankfurt Koblenz (-15%), Lake Constance (-20%), Portsmouth Direct Line (-40%) or CSX Hanover Subdivision (-20%).

There are hundreds of Add-Ons on offer in the Steam Autumn Sale, which will you be picking up?

https://store.steampowered.com/app/24010/
Xem tất cả 6 bình luận
Xem tất cả 7 bình luận
Xem tất cả 52 bình luận
Xem tất cả 74 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện