Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Puzzle Dimension

Προφιλ _

Puzzle Dimension

731 Μέλη  |  24 Σε παιχνίδι  |  168 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Puzzle Dimension is a new high-end 3D Puzzle Game by Swedish indie studio Doctor Entertainment. 100 twisted puzzles, audiovisuals that blend depending on progress.

Puzzle Dimension
Doctor Entertainment

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _
- Added languages: Japanese, Korean and Simplified Chinese.
- Optimized Flash UI renderer and player.
- Major optimizations in the DX9 and OpenGL renderers.
- Improved threading and CPU usage in particle system.
- Alot (!) of performance, threading and memory optimizations through out the entire engine.
- Streaming music from memory instead of IO to reduce playback glitches during loading on low-end machines.
- Optimized loading time both between levels and between in-game/front-end transitions.
- Now using DirectInput8 for keyboard input instead of Win32 API functions.
- Minor graphical improvements on various particle effects, meshes etc.
- Able to adjust gamma in "video options".
- Fade sound when application becomes inactive.
- Faster to shutdown when closing game during loading.
- Some tweaks to "highest" shadow setting to reduce SSAO noise.
- Loading initial resources during startup is now threaded.
- Improved use of registers in shader generation which improve performance on bad OpenGL drivers.
- Improved shadows in front end.
- Randomization bug in particle effect fixed; particle effects are no longer created equally.
Προβολή 1 σχολίου
Προβολή 1 σχολίου
Προβολή των 2 σχολίων
Προβολή των 2 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _