กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Mindball Play

โปรไฟล์ _

344 สมาชิก  |  9 อยู่ในเกม  |  97 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Due to new circumstances we can no longer use the SDK for Muse headbands in the app Mindball Play Bridge.

Playing Mindball Play with the Muse headband now requires that you have Windows 10 on your PC and use the Muse Direct app.

It will no longer be possible to play Mindball Play with the Muse headband on Mac.

We are sorry for the inconvenience that might cause our Mac users. Unfortunately the circumstances are out of our reach.

We hope that you will enjoy Mindball Play played with other input methods or by using the BrainLink headband.
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด