กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Half Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy

โปรไฟล์ _

3,060 สมาชิก  |  38 อยู่ในเกม  |  691 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
You can get this game free by buying the sequel!!

http://store.steampowered.com/app/240970/

Buy HMH2 and you will receive:
  • A free copy of the first game: Half-Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy!
  • The complete soundtrack for Half-Minute Hero: The Second Coming!

You will not receive extra copy of HMH:SMNCUB if you already have it in your Steam library
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 471 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด