กลุ่มอย่างเป็นทางการ

GunZ 2: The Second Duel

โปรไฟล์ _

15,150 สมาชิก  |  88 อยู่ในเกม  |  2,162 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Dear Gunz2 players,

Hello.

Casual server maintenance for stable service has been progressed yesterday,
and it's already completed at yesterday.

Sorry for your inconvenience for unstable connection during last a few days.

Thank you. Have a good day.
Regards,
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด