กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Collision Course

โปรไฟล์ _

4,265 สมาชิก  |  64 อยู่ในเกม  |  1,011 ออนไลน์  |  5 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey Everyone,

We wanted to share with you some screenshots of a few things we're doing with the map and mission content. It's still very much a work in progress but it gives you an idea of the things you'll see in the future.

One of several different outposts to explore, some of which involve objectives.An overview of a piece of the new area showing plains and mountains.A rock maze where a mission will take place.ดูทั้งหมด 18 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น
ดูทั้งหมด 21 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด