กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Cogs

โปรไฟล์ _

1,281 สมาชิก  |  32 อยู่ในเกม  |  257 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Cogs is a puzzle game where players build machines from sliding tiles. Players can choose from 50 levels and 3 gameplay modes. New puzzles are unlocked by building contraptions quickly and efficiently.

Inventor Mode: Starting with simple puzzles, players are introduced to the widgets that are used to build machines – gears, pipes, balloons, chimes, hammers, wheels, props, and more.

Time Challenge Mode: If you finish a puzzle in Inventor Mode, it will be unlocked here. This time, it will take fewer moves to reach a solution, but you only have 30 seconds to find it.

Move Challenge Mode: Take your time and plan ahead. Every click counts when you only get ten moves to find a solution.

Lazy 8 Studios
Cogs Forum

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hey everybody,

In case you ever wanted to make your own puzzles for Cogs, well, now you can! We finally finished writing up reference and tutorials for the puzzle file format, which is just a big text file modifiable with your editor of choice. We meant for players to ba able to make their own expansions from the start; if you downloaded Cogs you already have all the tools we used to make all the official levels!

Check it out here[www.lazy8studios.com], and if you have any questions don't hesitate to post on the official Cogs forum.[forum.lazy8studios.com]

Happy modding!

--Brendan
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _