Nhóm chính thức

Blocks That Matter

Hồ sơ _

9,381 Thành viên  |  314 Đang chơi  |  2,986 Trên mạng  |  6 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.


Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
Hi submariners,

To thank you for supporting us and playing our first game Blocks That Matter, we created a permanent discount for all of you.
You can now purchase Tetrobot and Co. with an automatic 25% discount.

With your support, we hope we''ll be able to fund our next game, Seasons after Fall[www.swingswingsubmarine.com].

Thank you for your attention :)

Xem tất cả 28 bình luận
Xem tất cả 20 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện