กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Arma 2: Operation Arrowhead

โปรไฟล์ _

ARMA 2: Operation Arrowhead<meta name="hdl" content="ARMA II,COOPerative,MultiPlayer,SinglePlayer,Military,Simulator,Tactical,Realism,Realistic,FPS,Teamplay,Teamwork,Modern,Warfare,Army,Squad,COOP,infantry,team,group,campaign,shooter,strategy,fun,unit">

118,592 สมาชิก  |  739 อยู่ในเกม  |  18,362 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

<center><strong>ARMA 2: Operation Arrowhead
is massive standalone pack to the best military simulator of 2009 – ARMA 2 </strong></center><p align="right">Reviews :<a href="http://www.arma2.com/links/arma-2-operation-arrowhead-reviews_en.html"> click here to view list...</a>
F.A.Q. : <a href="http://community.bistudio.com/wiki/Ask_Bohemia_about_A2OA_-_Answers">click here to read answers...</a></p><p align="left"><i>Alliance forces deploy trailer:</i>
<object width="426" height="240"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IlXa9uoAoXc&hl=en&fs=1&hd=1&autoplay=0&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IlXa9uoAoXc&hl=en&fs=1&hd=1&autoplay=0&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="426" height="240"></embed></object></p>
<p align="left"><i> Army of Takistan trailer:</i>
<object width="426" height="240"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K71Bpmx47fs&hl=en&fs=1&hd=1&autoplay=0&rel=1&fs=1&egm=0&border=0&feature=player_embedded"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K71Bpmx47fs&hl=en&fs=1&hd=1&autoplay=0&rel=1&fs=1&egm=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="426" height="240"></embed></object></p>
<p align="right"><a href="http://goo.gl/OjZMG">Click here to chat about ARMA 2 games on IRC in Your webrowser...</a></p>
<meta name="tag" content="ARMA II,Operation,Arrowhead,ARMA2,A2,Military,Simulator,Tactical,Realism,Realistic,FPS,Teamplay,Teamwork,FriendlyFire,IronSight,Iron Sight,Modern,Warfare,Army,Squad,Infantry,Mounted,Vehicles,Air,Land,Amphibious,Sea,Car,Truck,APC,Tank,Artillery,Helicopter,Airplane,Jet,Ship,Boat,UAV,Sidearm,Pistol,Assault & Sniper Rifle,Shotgun,SMG,Submachine & Machine Gun,Launcher,Grenade,Explosive,Armory,Armoury,SF,Special-Forces,Sniper,Medic,RifleMan,MachineGunner,Grenadier,Marksman,AT,Anti-Tank,AA,Anti-Air,Leader,Officer,Ballistic,Penetration,Deflection,Tracer,Combat,Non-linear,Semi-Dynamic,Moddable,Scriptable,Editable,Editor,Mine,Reconnaisance,Force Recon,Open World,AI,RPG,Story,Civilian,Man,Woman,Mortar,Rocket,CBQ,IED,Camouflage,Insurgency,Guerilla,Ghillie,Silencer,Stealth,Spetsnaz,shooter,coop,group,ARMA II: Operation Arrowhead">

Official Web Site
Official Forums
Developer's website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Based on community feedback the Corepatch team has released a small hotfix, which takes care of some of the most prominent issues.

If you are having issue with the recent Operation Arrowhead patch or this hotfix, we have enabled "legacy" beta. To download it go to your steam library, click with the right mouse button on Arma 2: Operation Arrowhead, select properties. In the properties window select tab "BETAS" and from the dropdown list choose "legacy". After clicking on the Close button Steam will download the previous version of the game.

Changelog:
- AS50 sound reverted to original
- DMR zeroing removed due to community requests
- Burst lengths decreased for aircraft cannons
- Lee Enfield zeroing reverted to original state
- NVG is now usable with western scopes again
- Helicopter side gunners firing angles reverted to original
- All An-2 variants are now retexturable through hidden selections
- GMG and AGS-30 zeroings fixed, no longer include unusable values
- "No Owner" RPT messages should no longer appear
- All patches are merged into single addon
ดูทั้งหมด 77 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _