Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Archeblade

Προφιλ _

Welcome to ArcheBlade Official Group

35,630 Μέλη  |  146 Σε παιχνίδι  |  5,809 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Welcome Archebladers,

Archeblade is a third-person view fighting game that users fight along with multiple players in real time. Users control one of several characters, each with a strong personality based on the fantasy novel 'ArcheBlade'.

Which character will you choose based on various attacking styles? Will you prefer to fight with a gun, a sword, a hammer, a scythe, or even a magic bullet?

It’s your call.

Official Website
Facebook Fan Page

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _
Hey, this is just a quick heads up on why you're getting an update for your game!

We've gone ahead and decided to push out this bugfixes early since they are minor fixes and can be done without worrying about client/server compatibility. Since this is only a minor patch, updating is not required and you'll still be able to play on previous patch servers and vice versa! Most of these fixes are on the new Ruins map in the game, patching a few more bugs found in the arenas! You can see a list of fixes below.

If you ever come across any more bugs or glitches, report them on the forums and we'll work on stomping them out of Archeblade! ~:elrath:


Bugfixes:
  • Fixed some bugs with heroes being instakilled when using abilities in arenas (Elika, Gaspar, Renny)
  • Fixed a bug with arenas not closing properly
  • Fixed an issue with taunt priority not actually being the lowest
  • Fixed an issue where knockup could be canceled in bizarre circumstances
  • Cleaned up code resulting in 'accessed None's
  • Other technical fixes
Προβολή των 17 σχολίων
Προβολή των 31 σχολίων
Προβολή των 17 σχολίων
Προβολή των 8 σχολίων
Προβολή των 56 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _