กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ace of Spades

โปรไฟล์ _

Ace of Spades - It's like war, only better!

25,742 สมาชิก  |  783 อยู่ในเกม  |  2,977 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Say hello to the creative shooter. Create your battleground, destroy it, then create it again. It's construction, combat and creativity.

It's like war, only better.

Ace of Spades
Facebook
Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


It's time to upgrade your options with this Hurt + Heal DLC pack for Ace of Spades: Battle Builder. Adding 2 brand new classes of hero, as well as new weapon load-out options for all other classes, you can really add some punch to your creative shooting.

TWO NEW CHARACTER CLASSES
  • The Specialist: A run-and-gun mercenary with a shady past, this contract killer is not to be messed with. Get in quick, eliminate the enemy then get out even quicker. The Specialist's Fully Automatic Shotgun is the opposite of stealthy, and his Grenade Launcher really brings the thunder. Sticky Grenades and Chemical Bombs complete this highly toxic weapons arsenal.

  • The Medic: Heal up yourself and your team with a powerful Med Pack. Don't make the mistake of thinking the Medic is an unarmed nurse though - this battlefield doctor knows how to soldier their way out of trouble with a high-fire-rate LMG and tough Riot Shield to absorb damage.

NEW WEAPONS FOR EXISTING CLASSES
  • Commando: NEW Assault Rifle
  • Marksman: NEW Automatic Pistol
  • Engineer: NEW Mine Launcher
  • Miner: NEW Blocksucker

Get the pack and get in game to Hurt & Heal!
ดูทั้งหมด 118 ความเห็น
ดูทั้งหมด 179 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _