Nhóm chính thức

The Path

Hồ sơ _

The Path

3,415 Thành viên  |  36 Đang chơi  |  484 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Join the group for discussion, updates, merch giveaways and more.

The Path developer blog
Grandmother's House
Official The Path Forums

Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
In the new version 1.22 of The Path you can change the window mode in the game's options menu. Running the game full screen causes a crash on some computers after selecting a character. If that is the case, please hit ESC before selecting a character then click "options", then at the top change "full screen" to "in window" by clicking an arrow on the side.

Thanks to the players who figured out what was causing the problem!
Sorry that it took so long to fix.

Enjoy.
But stay on the path!

Michaël Samyn.
Xem tất cả 5 bình luận
Xem tất cả 10 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận
Xem tất cả 2 bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _