กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Portal

โปรไฟล์ _

GLaDOS says:

119,314 สมาชิก  |  1115 อยู่ในเกม  |  19,656 ออนไลน์  |  18 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Enrichment Center is committed to the well being of all participants. Cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all.

PORTAL
APERTURE SCIENCE


ประกาศ _
We have released an update for Portal.
Changes in this update are:
  • Fixed missing video card configuration files causing lower than expected default settings when running the first time
  • Fixed bug with threads getting lower priority than expected causing performance issues on OSX and Linux
  • Fixed bad damage indicators if you changed resolution while playing
ดูทั้งหมด 152 ความเห็น
ดูทั้งหมด 62 ความเห็น
ดูทั้งหมด 94 ความเห็น
ดูทั้งหมด 89 ความเห็น
ดูทั้งหมด 34 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _