กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Mordheim: City of the Damned

โปรไฟล์ _

80,205 สมาชิก  |  1039 อยู่ในเกม  |  24,997 ออนไลน์  |  11 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Today marks the beginning of Games Workshop's 'Skulls for the Skull Throne' event, a weekend-long event during which games from the Warhammer world and the Warhammer 40,000 universe are enjoying time-limited discount offers on Steam. Plus, new content themed around the Blood God, Khorne, the legendary Warhammer figure sitting upon his Skull Throne in the Realm of Chaos!On this special occasion, hotly anticipated sequel Battlefleet Gothic: Armada 2, which puts players in command of epic real-time space battles, and Space Hulk: Tactics, adapted from the iconic board game, are both available for pre-order on Steam with exclusive content, Beta Access before the release of the games, and -10% discount!

https://store.steampowered.com/app/573100/Battlefleet_Gothic_Armada_2/

https://store.steampowered.com/app/492230/Space_Hulk_Tactics/

Returning Battlefleet Gothic: Armada players on Steam can benefit from a -25% discount on the preorder of Battlefleet Gothic: Armada 2.
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดูทั้งหมด 115 ความเห็น
ดูทั้งหมด 44 ความเห็น
ดูทั้งหมด 44 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _