Nhóm chính thức

Little Briar Rose

Hồ sơ _

2,089 Thành viên  |  24 Đang chơi  |  422 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.

Official Website
Facebook
Twitter

Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
Howdy,

Happy Summer Sales to y’all!!

This might be a strange summer for a lot of us… but games are never gonna let you down!
*music plays in the background*

As always… stay hydrated, grab some new games, and hide in a cool and refreshing place!

Elfs


P.S.
Hey, why don't you give a quick look at our new game in development! <3

https://store.steampowered.com/app/1108000/Children_of_Silentown/

If you decide to wishlist it, we will love* you forever <3


* Platonic love only


Để lại một bình luận
Xem tất cả 3 bình luận
Để lại một bình luận
Xem 1 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _