กลุ่มอย่างเป็นทางการ

BRINK

โปรไฟล์ _

27,964 สมาชิก  |  154 อยู่ในเกม  |  4,310 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Brink is an immersive shooter that blends single-player, co-op, and multiplayer gameplay into one seamless experience, allowing you to develop your character across all modes of play. You decide the role you want to assume in the world of Brink as you fight to save yourself and mankind’s last refuge for humanity. Brink offers a compelling mix of dynamic battlefields, extensive customization options, and an innovative control system that will keep you coming back for more.

Brink takes place on the Ark, a man-made floating city that is on the brink of all-out civil war. Originally built as an experimental, self-sufficient and 100% “green” habitat, the reported rapid rise of the Earth’s oceans has forced the Ark to become home to not only the original founders and their descendants but also to thousands of refugees. With tensions between the two groups growing, Security and Resistance forces are locked in a heated battle for control of the Ark. Which side will you choose?ประกาศ _
Hey guys,

Here are some detailed instructions on how to host your own dedicated Brink server. Lots of great information in these step-by-step instructions , as well as this detailed PDF [www.nfoservers.com].

Thanks!


ดูทั้งหมด 84 ความเห็น
ดูทั้งหมด 30 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _