กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Betrayer

โปรไฟล์ _

31,809 สมาชิก  |  421 อยู่ในเกม  |  6,924 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Took us a while, but we've added two more translations. We owe special thanks to Silvia, Jesus, Oscar, and Fernando for their efforts on the Spanish translation.

You also now have the option of showing the locations of chests, page scraps, spade mounds, and other useful information on the in-game map. Markers are categorized so that you can show only the specific information you want to see. Note that if you already have a game in progress, markers won't get cleared for items you've already collected, but should still help you track down any you might have missed.
ดูทั้งหมด 43 ความเห็น
ดูทั้งหมด 44 ความเห็น
ดูทั้งหมด 24 ความเห็น
ดูทั้งหมด 20 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด