กลุ่มอย่างเป็นทางการ

GUNS 'n GUTS

โปรไฟล์ _

17 สมาชิก  |  2 อยู่ในเกม  |  8 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello everyone,

Today I am releasing a quick hotfix to eliminate some minor bugs. I hope these fixes will help to provide a better user experience overall.

- Eric


Full Patch Notes:

Bug Fixes:
- Fixed some buttons not disappearing when the user exited the settings menu
- Fixed some buttons not re-appearing when the user navigated back to the settings menu
- Minor code optimizations
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด