กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Telefrag VR

โปรไฟล์ _

1,168 สมาชิก  |  32 อยู่ในเกม  |  311 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Let's win some 1v1 arenas this Holiday!
Seize the opportunity, frag your way through! Be sure to grab your copy of the game by the 5th of January!Telefrag VR is a hellishly fast-paced shooter with visceral movement and combat mechanics. Dash, shoot, and teleport around unique arenas that feature impossible geometry where there is no right side up and death can come from any direction.

If you want more action – check our Galactic Bundle, where you can get Telefrag VR and Detached bundled with an 85% discount!

https://store.steampowered.com/bundle/12043/Galactic_Bundle/

เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด