กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Frontline Zed

โปรไฟล์ _

1,773 สมาชิก  |  32 อยู่ในเกม  |  398 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Frontline Zed is out now on Nintendo Switch!

A lot of people have been asking for a console version, and its now finally available!

The Nintendo Switch version includes all of the new content released so far this year (including ZiGen Science Facility and CrimPlex Prison Complex), with a 10% launch discount for a limited time.

Get it on the eShop in Europe and The Americas now: {ลิงก์ถูกลบแล้ว}

เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด