กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Killsquad

โปรไฟล์ _

30,492 สมาชิก  |  635 อยู่ในเกม  |  8,546 ออนไลน์  |  117 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello guys!

It's Black Friday, and our heroes inside the Killsquad universe have gone in a shopping spree! Do you want to see all the new cosmetics, coming to you in our Christmas update? Look no further than the video below, straight from the dev team!All these cosmetics will drop as part of our Christmas update mid-December. But there's more:

- Talismans, which bring passive permanent perks to our heroes
- A new Colosseum mechanic to earn these Talismans
- Better balancing of all the existing skills and perks.
- A whole new soundtrack. Yes, the full game is getting new music.

Oh... and it's not only Black Friday for us, it's also Black Friday for you all! Go get Killquad 30% off, during our Steam Autumn event, from now til Monday.

ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด