Nhóm chính thức

VR Model Viewer

Hồ sơ _

298 Thành viên  |  5 Đang chơi  |  86 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Hello everyone,

I just got my Index and currently I am in the process of adding support. In fact I am reworking the entire input system to use Steam VR 2.0, so please bear with me while this is under development. Thank you for your patience.

Mindrend
Để lại một bình luận
Xem 1 bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện