Nhóm chính thức

KurtzPel

Hồ sơ _

209,138 Thành viên  |  3661 Đang chơi  |  42,219 Trên mạng  |  1447 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Chú ý Chaser!

Hãy xem thời gian bảo trì của tuần này.

Những nội dung dưới đây sẽ được cập nhật vào ngày 2/12/2020 từ 12h.
Thời gian chi tiết xem bảng dưới đây:


(*Khoảng thời gian trên có thể có sự thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo khi lịch trình thay đổi.)

Cân bằng PVE
● Giảm 30% Máu Quái Vật ở khu vực 1 PVE
Xem tất cả 11 bình luận
Xem tất cả 9 bình luận
Xem tất cả 3 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện