กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Cliff Empire

โปรไฟล์ _

52,374 สมาชิก  |  919 อยู่ในเกม  |  12,822 ออนไลน์  |  33 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Ave Emperors!
It's been a long time since the last update. And I did not waste all that time
AI Olympius has been in active development for almost 9 months. Its a tactical 3-rd person shooter in the Cliff Empire universe. At this moment, the game mechanics are almost complete, there is a constant struggle with bugs, and we work on the graphics and voice acting of the first three levels, which, apparently, will represent the game in early access in the next half year. The work continues. Stay safe.
ดูทั้งหมด 82 ความเห็น
ดูทั้งหมด 21 ความเห็น
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด