กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Gemini Rue

โปรไฟล์ _

5,434 สมาชิก  |  28 อยู่ในเกม  |  1,027 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello all! You might have noticed that your Gemini Rue game has been updated. We have re-compiled the entire game in the new version of the Adventure Game Studio engine. This means that the game NOW WORKS ON ALL YOUR FANCY NEW MODERN MONITORS. As the game got older, many glitches started appearing. Those should - theoretically - be gone now. We know this update was a long time in coming. Thank you for your patience.

This does have the negative effect of breaking all your original save files. If you would like to revert back to the original version of Gemini Rue, you need to to the following:

1- Right-click on the game in your Steam library
2- Select "Properties" and go to the "Beta" tab
3- Enter the password "geminirueold"
4- select the beta version "original" from the drop down list.

The game should revert itself back to the old version. If it doesn't, uninstall and reinstall.

Thank you all, and enjoy the game!

-Dave & Janet
ดูทั้งหมด 29 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด