กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Warhammer: Chaosbane

โปรไฟล์ _

37,637 สมาชิก  |  853 อยู่ในเกม  |  11,717 ออนไลน์  |  154 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Hello Heroes!

We're excited to be a part of the Warhammer Skulls event, a celebration of all things video games and Warhammer, a match made in heaven if we've ever seen one!

As part of the Warhammer Skulls event, Chaosbane is currently 70% off for the base game and the Slayer Edition. There's no better time to upgrade if you've been waiting for a discount.

See you in the Old World!

https://store.steampowered.com/bundle/16609/Warhammer_Chaosbane_Slayer_Edition/
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด