กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ring of Elysium

โปรไฟล์ _

427,466 สมาชิก  |  4283 อยู่ในเกม  |  36,720 ออนไลน์  |  1695 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Facebook
Twitter
Discord


ประกาศ _
Dear Adventurers,

Welcome to the latest official patch notes for Ring of Elysium. Here are the full details:


Coin Store
  • Brand-new standalone permanent Adventurer Character- "Automata" joins the fight! Priced at 60000 Coins, her aesthetical presence brings something different to Europa Island

  • Introducing "Futuristic Weapon Supply Box", priced at 1000 Coins, rewards include 4 brand-new Epic weapon skins and 10 rare weapon skins, open it to get a random reward inside the box
  • Several classic supply boxes has been brought back to the Coin Store, including Miss Christmass, Cyborg Sylvia, Sayuki, and Summer, purchase these supply boxes for a chance to get a limited-time version of those characters!

Map adjustments
  • According to the map-vote event in-game, from Oct. 21, the map for Normal Mode will be adjusted to Europa Island, and each Wednesday/Thursday's Grand Adventure LTM will been adjusted to Mt. Dione


-ROE DEV Team
ดูทั้งหมด 32 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _