กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Post Scriptum

โปรไฟล์ _

145,602 สมาชิก  |  1848 อยู่ในเกม  |  26,864 ออนไลน์  |  470 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Greetings!

Sometime late last night Post Scriptum's Server Browser started having issues with showing and loading servers. This is a global issue affecting several games including our Publisher. We have been working with our publisher and Steam to fix the issue and we are awaiting Steam on the matter.

As it affects our players we've got a hotfix which aims to alleviate some of the issues with the Server Browser.

If the fix does not work please try applying our temporary workaround as detailed here: https://steamcommunity.com/app/736220/discussions/0/2843417619892457336/

As per usual get your changelog below!

Changelog v2.0.944.15560
  • Server Browser: Changed the server browser timeout to 60 seconds. This might help alleviate missing servers.

  • Level Design: Fixed some water shaders.

  • Effects: Fixed some grenade and HE explosions rotating with the camera while leaning.
  • Effects: Fixed new White Phosphorus blasts rotating with the camera as you lean.

Sincerely,
Periscope GamesJOIN THE DISCUSSION ON DISCORD
[discord.gg]
[discord.gg]
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _