Nhóm chính thức

Spacebourne

Hồ sơ _

6,280 Thành viên  |  125 Đang chơi  |  2,288 Trên mạng  |  15 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Early Access Version 1.2.8 Hotfix

• Some texture and material related bugs fixed

• Some audio engine bugs fixed

• Tutorial mission's camera mistakes fixed.

• Microsoft Visual Studio related Startup crashes fixed.
Xem tất cả 3 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận
Xem tất cả 13 bình luận
Xem tất cả 4 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện