กลุ่มอย่างเป็นทางการ

One Strike

โปรไฟล์ _

297 สมาชิก  |  10 อยู่ในเกม  |  86 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Update Notes
 • Game Balacing:
  Dragon Nerfed:
  - Dragon move speed decreased by 16%
  - Dash range reduced in 50%
  - Number of shurikens per match reduced: 2 in Versus mode. In Single Player mode: 2, 1, 1 (Easy, Medium, Hard)

 • Bug Fixing:
  General Bugfixing.
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด