Nhóm chính thức

Yerah

Hồ sơ _

49 Thành viên  |  2 Đang chơi  |  17 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Hey,

Today we release Patch 1.07.


General Changes:
- Now you can produce Beer. (Brewing System)
- New Adventures.
- New hovering UI on the Objects.
- New growing FX.

Features:
- Potatoes has been added.
- Mango has been added.
- New Smith System (adventurer system)

World:
- Hops has been added.
- Mushrooms has been added.
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _