กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Yerah

โปรไฟล์ _

49 สมาชิก  |  1 อยู่ในเกม  |  16 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey,

Today we release Patch 1.07.


General Changes:
- Now you can produce Beer. (Brewing System)
- New Adventures.
- New hovering UI on the Objects.
- New growing FX.

Features:
- Potatoes has been added.
- Mango has been added.
- New Smith System (adventurer system)

World:
- Hops has been added.
- Mushrooms has been added.
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _