กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Evochron Mercenary

โปรไฟล์ _

13,640 สมาชิก  |  108 อยู่ในเกม  |  3,652 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Version 2.928 is now live and includes the following improvements:

- Code changes implemented to improve overall memory efficiency for shader based objects.
- Reputation levels could drop to default values under certain rare conditions, now fixed.
- Automatic bypass added for intro video if system is unable to play video on first launch.
- Ships entering radar range would sometimes require manual targeting, now automatic.


The server program (available on the game's official website, http://www.starwraith.com/evochronmercenary/downloads.htm ) has also been updated to matching version number 2.928 and includes the following improvements:

- Lost display device recovery system added (GPU enabled version), allowing the program to restore itself if interrupted due to display device interruption/reset.
- Auto reset option added, allowing the operator to automatically reset the server at a specified interval of time.
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด