กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Super Slime Arena

โปรไฟล์ _

2,164 สมาชิก  |  50 อยู่ในเกม  |  629 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


We are reviving Weekly SlimeFest to help people find more online games! This will be hosted weekly on our Discord Server[discord.gg]. More details to follow but if you are interested, please join our server and respond to the latest post in #announcements with the Weekly SlimeFest Emoji! We'll organize a poll soon to pick the best time(s) and plan to start soon! Thank you for reading and stay slimy!

「ウィークリースライムフェスト」が Discord[discord.gg]で始まります!これは毎週オンライングループです。
興味のある方はDiscordの#announcementsで新スライムフェスト絵文字でご返信ください!

http://discord.gg/JellyTeam

JellyTeam
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด