กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Trident's Wake

โปรไฟล์ _

1,058 สมาชิก  |  32 อยู่ในเกม  |  371 ออนไลน์  |  5 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Bacus Studios Webpage
Trident's Wake Official webpage


ประกาศ _
Hey ECHOs!

The much-anticipated Khareni update is finally here. Below you'll see the list of most important changes.

  • New hacking mini-game for pick-up objectives! Additionally, being near these objectives will show you the item that's inside.
  • Matheria containers have been standarized so they're easier to recognize throughout every sector.
  • Maps have been redesigned and improved, and animations and particle effects have been added.
  • Two new enemies: Corrupted and Possessed. They've been added to the patrolling enemies list. The Khareni aren't fooling around.
  • You can now change your display name from the main menu.
  • Reworked enemy spawn system to address difficulty spikes.
  • Desolator enemy has improved animation when destroyed.
  • AlienFX support is here! Your supported Alienware peripherals will now change color according to your chosen Sentinel, and when an enemy raises the alarm.
  • Localized subtitles for the end game cinematic.
  • Lots of bug fixing and improvements.

Thank you for your patience! Happy hunting!
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด