Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Trident's Wake

Προφίλ _

1,058 Μέλη  |  34 Σε παιχνίδι  |  374 Συνδεδεμένος  |  5 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.

Bacus Studios Webpage
Trident's Wake Official webpage


Ανακοινώσεις _
Hey ECHOs!

The much-anticipated Khareni update is finally here. Below you'll see the list of most important changes.

  • New hacking mini-game for pick-up objectives! Additionally, being near these objectives will show you the item that's inside.
  • Matheria containers have been standarized so they're easier to recognize throughout every sector.
  • Maps have been redesigned and improved, and animations and particle effects have been added.
  • Two new enemies: Corrupted and Possessed. They've been added to the patrolling enemies list. The Khareni aren't fooling around.
  • You can now change your display name from the main menu.
  • Reworked enemy spawn system to address difficulty spikes.
  • Desolator enemy has improved animation when destroyed.
  • AlienFX support is here! Your supported Alienware peripherals will now change color according to your chosen Sentinel, and when an enemy raises the alarm.
  • Localized subtitles for the end game cinematic.
  • Lots of bug fixing and improvements.

Thank you for your patience! Happy hunting!
Προβολή των 3 σχολίων
Προβολή των 3 σχολίων
Προβολή των 3 σχολίων
Προβολή των 2 σχολίων
Προβολή 1 σχολίου

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων