กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Bless Online

โปรไฟล์ _

Bless Online

111,465 สมาชิก  |  1606 อยู่ในเกม  |  23,618 ออนไลน์  |  374 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

Welcome to Bless Online Group!

Teaser Website
Twitter
Facebook


ประกาศ _


Greetings!
We will perform urgent maintenance as follows:

Duration: 100 minutes
  • 01:00 - 02:40 (PDT, August 7, 2019)
  • 10:00 - 11:40 (CEST, August 7, 2019)
Changes:
  • Server Stabilization

Maintenance duration is subject to change depending on the situation. We will update you if there are any changes.


Please follow us on Twitter/Facebook to stay up to date!

Thank you
The Bless Team


-----------------------------------------


The urgent maintenance has completed at 02:29 PDT / 11:29 CEST.
Thank you for your understanding.
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด