Nhóm chính thức

Grimoire : Heralds of the Winged Exemplar

Hồ sơ _

5,249 Thành viên  |  53 Đang chơi  |  1,389 Trên mạng  |  12 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.


Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
Gitcha red-hot Grimoire updates now fresh and smoking off the depot!

This has been scored up to version 3.0.0.0 just to start with a clean slate to prepare for many updates coming before the end of the year.

Grimoire plays better than ever and the Necromancer class has established suitable advantages to make up for them starting so weak and difficult to keep alive initially.

Xem tất cả 20 bình luận
Xem tất cả 16 bình luận
Xem tất cả 36 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _